مرکز خرید پاژ

 

 

جشن بزرگ عید سعید فطر در مرکز خرید پاژ

 

 

4

 

10 

 

22

 

23

 

11

 

5

 

2

 

6

 

8

 

9

 

12 

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17 

 

18

 

19

 

20

 

21

تماس با ما

t1

12333333

 خراسان رضوی، مشهد
 میدان جانباز

 آدرس سایتwww.pazhmashhad.com

آدرس ایمیل: info@pazhmashhad.com

دفتر فروش: 37057500 51 0098

شرکت بناگستران:37057505 51 0098

ساعت کارمرکز خرید: 10 صبح الی 11 شب

ساعت کار شهر غذا : 8 صبح الی 12 شب