آخرین رویدادهای پاژ

آرشیو رویدادهای مجموعه برج پاژ شامل تمامی رویدادهای عمومی و خصوصی می باشد که برای اطلاع رسانی به شما عزیزان قرار گرفته و با مطالعه ی روز به روز این رویدادها در این وقایع با ما همراه شوید و در کنار ما از این برنامه ها و رویدادها استفاده کنید و لذت ببرید.

شب یلدای پاژ
جشنواره, همایش
شب یلدای پاژ
جشنواره نوبهار
غذا, همایش
جشنواره نوبهار
جشن نیمه شعبان
جشنواره
جشن نیمه شعبان
غذابازی 2
غذا
غذابازی 2
جشنواره زمستانی
غذا, همایش
جشنواره زمستانی
غذابازی
برندینگ, غذا
غذابازی
جشن آخر سال
برندینگ, جشنواره
جشن آخر سال