آقای فرش

تأمین و عرضه متمرکز و متنوع فرش های ماشینی و دستبافت و سایر محصولات جانبی، از برندهای منتخب مطرح ایرانی و خارجی از طریق ارائه خدمات با کیفیت و نوآورانه در محیطی مطلوب، توأم با آرامش و دسترسی مناسب برای مشتریان

فروشگاه

آقای فرش

  • مدیر فروشگاه

    آقای ناصری نیا

  • موقعیت فروشگاه

    +2 / واحد

  • وب سایت :

    iranmrcarpet.com

  • شبکه های اجتماعی