محدودیت های برج های اداری-تجاری پاژ از 1 آذر 1399 به مدت 2 هفته

با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا محدودیت های برج های اداری و تجاری پاژ به شرح زیر اعلام می‌گردد:

 

همچنین لیست مشاغلی که از اول آذر ماه فعالیت آن ها در شهرهای قرمز کشور ممنوع می شود به شرح زیر اعلام می‌گردد: